• ч

Тестирање на квалитет

Напреден научен процес, прецизна производна опрема

Саморазвиена главна серија за да се обезбеди стабилност на квалитетот

Имплементација на ASTM стандард:

Да се ​​обезбеди производот на стабилен пазар

Лабораторијата е целосно опремена со опрема за тестирање којаsсе користат триктни ASTM стандарди за тестирање.